Dekan                                                                                           :    Dr. Hj. Darmawati, M.Hum

Wakil Dekan I Bid. Akademik                                                   :    H. Murjani, S.Ag, SH, MH

Wakil Dekan II Bid. Administrasi Umum dan Keuangan      :    Alfitri, S.Ag, M.Ag, LLM, Ph.D

Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan                                      :    Moh. Mahrus, S.Ag, M.HI

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                          :   H. Suhendar, S.Pd, M.Si

Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni :    H. Khaeruddin, S.Ag

Ketua Jurusan Ilmu Syariah                                                      :   Dr. H. Akhmad Haries, M.SI

Ketua Jurusan Muamalat                                                           :   Hervina, S.HI, M.Ag

Ketua Jurusan Pidana Politik Islam                                          : Muhammad Noor, S.Ag, SH, M.Kn